Gedragsconsult

GEDRAGSCONTSULT

Zo een eerste gesprek is een kennismakingsgesprek dat ongeveer 1u tot 1,5u duurt waarin ik een heleboel tips en tricks meegeef waarmee je aan de slag kan. Vaak zijn sommige problemen reeds duidelijk hoe ze verder dienen getraind te worden en is een vervolg niet nodig. Indien opvolging toch vereist is, worden verdere trainingsmomenten besproken.

95,00 €